Historiske billeder

Kirken er formodentlig Haderslevs ældste kirke, og regnes for opført i 1100-tallet. Det er en romansk kvaderstenskirke, som i gotisk tid har fået opført et tårn i vest.
Saktisti og kapel blev tilbygget i 1877-78.

Tårnet blev i 1911-12 forhøjet til det nuværende med tørninglensk spir, dvs. et spir der rejser sig over fire gavle. I 1926 (gen)opførtes en apsis mod kirkens østside. Kirken gennemgik en grundig istandsættelse i 1952-59.

Den ældste afbildning af kirken finder vi på Braunius prospekt fra 1585, hvor vi øverst til venstre ser Gl. Haderslev Kirke med lavt tårn og apsis. Hele prospektet ses nederst på denne side. Det viser sig at være meget præcist i væsentlige detaljer. 

Billederne til højre viser kirken før 1912. Sakristiet og kapel nord for koret var blevet bygget i 1877-78. Senere er bygget et nyt kapel, og sakristiet indeholder i dag dåbs- og præsteværelse.

Dernæst Gl. Haderslev Kirke fotograferet i 1903. Her ses den dekorerede korvæg med motiv fra Jerusalem og Oliebjerget. Pulpituret gik helt ud over stolestaderne. Det blev ændret, da apsis blev bygget i 1926.

Nederst er kirkens interiør mellem 1926, hvor apsis blev tilføjet, og 1952, hvor Hjalte Skovgaard malede sit freskomaleri.

Læg mærke til kirkens gamle jernlysekroner. De blev ved restaureringen udskiftet med messingkroner, som oprindelig kom fra Hertug Hans Hospitalskirke. De gamle jernlysekroner hænger i dag i spisestuen på Haderslev Vandrehjem.

Læg også mærke til, at der over lydhimlen er en figur af den sejrende Kristus. Den bortkom under restaureringen i 1952-59, og er ikke set siden.

Hele Braunius's prospekt fra 1585:

Kong Christian X besøgte GL. Haderslevs kirkegård.

Fra Gunnar D. Johnsen, Aarhus har vi modtaget nedenstående billede / postkort, som han formodede var en begravelse af en prominent person, idet der både er fane og dekorerede personer.

Efter nærmere korespondance og undersøgelser fandt vi ud af, at det faktisk et billede fra Genforeningen i 1920, hvor Chr X også besøgte Haderslev den 10. juli. Efter en gudstjeneste i Vor Frue Kirke (se billeder fra Peter Schaffer Hansens samling. Klik her) kørte man bl.a. til Gl. Haderslev Kirkegård.

Billedet findes også i Det Kongelige Biblioteks billedarkiv, hvorfra vi viser et udsnit i større opløsning:

Vi ser kongen med følge, og til venstre Laurids Skaus høje gravsten, hvor der er en fane.

I Bogen "I bogen ”En Konges Ridt” fortælles detaljeret om Kongens tur gennem Sønderjylland. Om besøget på Gl. Haderslev kirkegård 10. juli 1920 står der på side 42:

Efter Audiensen i den hvide Sal (på Harmonien), der varede en halv Time, gik Kongen og Følget en Tur gennem Haven, for saa at stige i de ventende Automobiler og køre til Gammel Haderslev Kirkegaard og Klosterkirkegaarden, hvor der nedlagdes Kranse paa Laurids Skaus og Hjort Lorenzens Grave samt den store Krigergrav. Paa Klosterkirkegaarden havde Kongen Lejlighed til at hilse paa Maleren Harald Slott-Møller. Fra Kirkegaardene kørte Kongefamilien, hilst af Befolkningens Jubel, til Havnen og gik om Bord i „Dannebrog", medens Krydseren „Hejmdal" saluterede.

Hele bogen kan læses her: http://www.kb.dk/e-mat/ww1/130019386547.pdf

Andre Historiske billeder

I samme periode holdt KFUM-Spejderne korpslejr på Skamling, og en del af spejderne overværede kongens ridt over grænsen og fulgte hans besøg i Haderslev. Her ser vi dem foran Sognehuset, da kongen besøgte kirken og Laurids Skaus grav. Billedet har vi ligeledes modtaget af Gunnar D. Johnsen, Aarhus.

 

 

KFUM-Spejdernes 60 års jubilæum i Haderslev 19. maj 1979:

Historien bag billedet:
Da Haderslev-gruppen blev 50 år lykkedes det at samle ca. 13 gamle drenge, som med lånte instrumenter genoplivede orkesteret. Ved 60-års jubilæet blev de spurgt, om de ville gentage succesen, og det lykkedes igen at samle de 13. Kun én af de gamle drenge boede i Haderslev, resten fra Skagen til Broager og fra Esbjerg til København. Billedet er taget efter gudstjenesten. Til historien hører, at året efter optrådte de 13 gamle drenge ved  søndagens lejrbål på ”Langeskovlejren” i 1980.