Gamle postkortbilleder

Vi har fået lov til at vise billeder af postkort fra Peter Schaffer Hansens store samling.
 
Her vises, hvordan kirken har set ud i tidens løb. De ældste er fra omkring 1900, og viser kirken både udefra og indefra. Det var i den tyske periode, hvad der også kan læses på postkortene.

Fra middelalderen havde kirken et lavt bredt tårn. Det blev forhøjet med to stokværk i 1911-12. Tårnet stod med rå mursten indtil det blev kalket ved en grundig restaurering i 1950-erne. Det ses på det farvelagte billede fra ca. 1915, hvor man også kan se det gamle møllehus.

Apsis blev tilføjet i 1926, og det ændrede også kirkens interiør markant. På det gamle billede ses korets østvæg med et billede af Jerusalem. Den (gen)opførte apsis fik to vinduer mod øst. De er senere blevet lukket, da man i 1950-erne fik en malet fresko i apsishvælvingen.

Det sidste billede viser kirken mens Omfartsvejen og Damparken blev anlagt.
 
Hvis andre er i besiddelse af gamle billeder af kirken, hører vi gerne fra jer!