At være kirke

"Folkekirkens mission som kristen kirke er at forkynde Kristus som hele verdens frelser. Dette udgangspunkt er lovgivningsmæssigt bestemt i Grundloven, der bestemmer folkekirken som den evangelisk-lutherske kirke. Forkyndelsen bygger på den grundforudsætning, at mennesker ikke ved egen indsats kan gøre sig fortjent til noget over for Gud, men kun kan modtage alt fra Gud i troen på Jesus Kristus. Kirkens overordnede opgave danner udgangspunkt for de konkrete former, kirkelivet får i sogn, provsti og stift. Alle konkrete målsætninger må dybest set tjene denne opgave."

Sådan udtrykkes det i Kirkeministeriets betænkning nr. 1477: Opgaver i sogn, provsti og stift, juli 2006.
Læs sammendrag af betænkningen på dette link. )

Alt, hvad der foregår i Gl. Haderslev Kirke sker for at medvirke til at opfylde den mission her i det sogn, som er vores. 

Fra oldkirkens tid har kirken arbejdet i hvert fald på fire måder:

       Kirken har holdt fest: I gudstjenesten har menigheden fejret evangeliets under med sang og bøn og bekendelse, med lytten til evangeliet og med fejring af dåb og nadver.

       Kirken har formuleret troen: I samtale, undervisning og oplevelser for børn og voksne har menigheden til stadighed arbejdet med at gøre mennesker fortrolige med troens indhold.

       Kirken har vist budskabet i handlinger: I det diakonale arbejde og menighedsarbejdet har menigheden vist næstekærlighed i praksis og skabt levende fællesskaber.

       Kirken har været i samtale om evangeliet: Menigheden har ved at arbejde offentligt og opsøgende og ved at forsøge at få kontakt med flere mennesker, også ikke-døbte, været i mission.

At være kirke betyder at være et åbent og rummeligt fællesskab, som tænker alle disse fire sider med. Ikke nødvendigvis lige meget til alle tider og på alle steder, men sådan, at vi i kirken er os bevidst, at der er behov for, at mennesker kan møde evangeliet på alle disse fire måder - også i Gammel Haderslev Sogn.

Alt det kan du læse mere om på

          Folkekirken.dk - hjemmesiden om Den danske Folkekirke