Alterparti og apsis

Apsis blev tilføjet i 1926. Det stod hvidmalet frem til den store istandsættelse og renovering i 1950-erne. Som noget af det første blev vinduerne muret til og alteret udskiftet med et granit-alterbord understøttet af tre granitben. Dernæst blev apsis dekoreret med et stort freskomaleri (dvs. malet på den våde puds) med motiv fra Johannes Åbenbaring kapitel 4 og 5, som Johannes så i et syn.

Det var arkitekt Rolf Graae der stod for indretingen, mens Hjalte Skovgaard stod for udsmykningen. Det skete i 1951, og både alter og apsis-udsmykning er med på det billede af kirkeskibet, der findes i Danmarks Kirker, og som er fotograferet i 1952.

Alteret blev tegnet af arkitekt Rolf Graae og er udsmykket med tre græske kors på forkanten (dvs. kors med lige lange arme). Disse græske kors kom senere til at inspirere for yderligere udsmykning.

Hvis man vil tolke apsis-billedet, kan bare læse teksten i de to kapitler, idet Hjalte Skovgaard har fulgt oplægget meget nøje: "Han som sidder på tronen" er midt i en regnbue; der er de 24 troner, og foran dem er der syv brændende fakler. Der er de fire livsvæsener fulde af øjne for og bag. Der er lammet med de syv horn og de syv øjne, og som holder bogrullen med de syv segl. Og nederst til højre i apsis-rundingen ser vi Johannes, der ser op mod synet i hvælvingen.

Johannes er malet oven på pudset, og det betød, at han var noget forvitret inden renoveringen i 2018.

Selve apsis-freskoen blev renset i 2004. Det betød, at man derefter nedsatte brugen af stearinlys i alterbordets bagkant for at minimere sodpartikler på hvælvingen. Ved renoveringen i 2018 blev stearinlysene udskiftet med olielamper, idet de forurener meget mindre. Der skal 400 olielamper til at afgive lige så mange partikler som ét stearinlys! Men det ses kun, hvis man går tæt på.

Altersølvet

Altersølvet består af et par sæt: Et sæt der er fra 1930, og hvor både alterkande og oblatæske har et ringkors øverst. Dernæst et nyt sæt, fremstillet i 2017 af sølvsmeden Michael Weihe fra Haderslev. Det består af to alterkander og to oblatdiske, smykket med græske kors ligesom på alterbordforsiden.

Krucifikset på alteret

I en artikel fra 2016 trækker jeg nogle linjer op i forbindelse med udformningen af krucifikset som inspireret af de gamle romanske kongekrucifikser: KLIK HER OG LÆS artiklen:
Korset på alteret Gl. Haderslev Kirkes alterudsmykning er lavet af Hjalte Skovgaard ved restaureringen af kirken i 1950-erne. - Billederne i artiklen er tager før renoveringen af kirken i 2018/19.