Renovering af Gl. Haderslev Kirke 2018/19

Det havde gennem længere tid været et stort ønske, at få kirken renoveret. Den trængte voldsomt til det, dels fordi der var tale om alvorlig slidtage og dels, at kirken ikke havde fået en grundig gennemgang siden restaureringen i 1950-erne.

Efter flere års ihærdigt arbejde fra menighedsrådets side gennem provsti, stift og andre kirkemyndigheder og Nationalmuseet, lykkedes det at komme i gang i sommeren 2018. Kirken blev lukket og de kirkelige aktiviteter flyttet til Sognehuset. Men man måtte også indgå aftaler med nabokirker vedrørende kirkelige handlinger som bryllupper og begravelser.

Der var rigtig mange ting, der skulle gennemgås og tages højde for. Det vil være for omfattende at nævne alt, men nogle af hovedopgaverne var: Gulvet skulle omlægges i hele kirken og der skulle gulvvarme i koret, idet der ofte er babysalmesang og andet, hvor gulvet benyttes. Bænkene skulle repareres. Alle væggene og hvælvingerne i koret skulle renses og nykalkes. Lofterne skulle males og der skulle samtidig laves en varmeveksling med udluftning. Der er opsat forsatsvinduerBelysningen skulle gennemgås til LED-belysning og væglampetter mv. udskiftes. De nye lampetter mv. blev leveret af OKHOLM LIGHTING A/S, Tønder. Orgel-pulpituret skulle udvides, så der blev bedre plads til sangerne, og sikkerhedsforholdene forbedres. Desuden skulle flere installationer udskiftes og fornyes med klargøring til kommende tiltag, f.eks. hvis man på et tidspunkt vil have sat skærme til visning af numre, billeder mv. op. Den gamle altertavle skulle konserveres, og døbefonten renses og flyttes en smule. Undervejs dukkede flere forhold op, som sådan noget sker ved den slags arbejder, men arkitekt Anker Ravn Knudsen og byggeleder Søren Klit løste opgaverne på bedste vis.

Man beholdt helhedsindtrykket fra arkitekt Graaes restaurering i 1950-erne, men visse farveforhold blev ændret. Alt i alt er det blevet en meget vellykket renovering, som menigheden kan glæde sig over i mange år.

Til højre vises billeder fra arbejdet - og nedenfor nogle sammenstillinger FØR - NU. Og ellers vil arbejdet fremgå af billeder og beskrivelser her på siderne "Om kirken".   KLIK og Blad videre i billederne.

Tårn og kirkeloft

Der er normalt ikke offentlig adgang til tårnet, men også her er der sket meget. Hele kirkeloftet er blevet gennemgået, og i forbindelse med varmeveksling og luftcirkulation er der foretaget en række meget synlige installationer herfra, men nede fra kirken lægger man stort set ikke mærke til dem, før man bliver opmærksom på varmeristerne i loftet tæt ved væggen.

Også flere bygningsmæssige forhold er gennemgået: træværk, murværk og også vinduer og lydåbninger fra klokkerummet er blevet renoveret. Her vises billeder af det, der sjældent ses: