Sognehuset

Storegade 93 var tidligere et bageri, men i 1972 erhvervede kirken huset, som blev midlertidigt indrettet til Sognehus med kontor, mødelokaler mv. samt lejligheder på 1. og 2. sal.

I 1996 blev bygningen med den store mødesal tilføjet. Bygningen ud mod Storegade blev ombygget til en moderne bygning med mødelokaler, konfirmandlokale, køkken, toiletter mv. I 2008 blev bygningen yderligere renoveret. Her findes nu kirkekontor og kontorer for medarbejderne: Præster, organister mv., ligesom også Haderslev Domprovstis kontor findes her.

Der foregår rigtig meget i Sognehuset, og kirken afholder mange aktiviteter for både børn og voksne. Hver uge har over 700 mennesker sin gang i kirke og Sognehus!

Gudstjeneste i Sognehuset

Mens kirken var lukket for istandsættelse og renovering, blev gudstjenesterne afholdt i Sognehuset. Her blev det store mødelokale indrettet til et kirkerum med et alterbord, og en altertavle som nogle 5. klasser fremstillede for et par år siden.