Orgel og flygeler

Orgelet er bygget af Marcussen & Søn fra Aabenraa i 1970.

Orgelet har 17 stemmer:

HV: Principal 8´, Rørfløjte 8´, Oktav 4´, Spidsfløjte 4´, Principal 2', Sesquialtera II,    Mixtur IV.
BV: Gedakt 8´, Kobbelfløjte 4´, waldfløjte 2´, Nasat 1 1/3, Dulcian 8´.
PED: Subbas 16´, Oktav 8´, Gedakt 8´, Nathorn 4´, Fagot 16´.
Omfang: C-g3, C-f1. Normalkopler. Trinbetjente låger og tremulant for BV. Mekanisk traktur og registratur; sløjfevindlader.

Kirken fik sit første orgel i 1830-erne eller 1840-erne. Det var blevet forældet i 1912, hvor der indkøbtes et nyt orgel fra Marcussen & Søn i Aabenraa. Dette orgel blev ombygget i 1944 og fik da 15 stemmer og pedal. Det blev afløst af det nuværende i 1970. Samtidig hermed opførtes pulpituret. Orgelet blev omintoneret og bælganlægget for hovedværk og brystværk blev fornyet i 1989. Desuden blev orgelet renoveret i 2006 af Marcussen & Søn.

I forbindelse med renoveringen blev pulpituret fra 1970 udvidet, så det fik en "vinge" ud til begge sider. Det betyder, at korsangerne har bedre kontakt til hinanden, og at lyden forplantes bedre. Desuden blev skranken hævet, så den nu opfylder de nye sikkerhedsbestemmelser. Det er samtidig blevet et smukt syn, for det er harmonisk med orgelets form.

Flygelet i kirken

Der har gennem flere år været forsøgt med klaver i kirken til brug ved rytmegudstjenester mv. Det har været både opretstående og el-klaver. Efter renoveringen i 2018/19 blev der anskaffet et godt flygel, som bruges i forbindelse med moderne salmer i gudstjenesten, til kor og koncerter. Det er et Kawai GL-30 fra firmaet Juhl Sørensen i Aarhus. Det har en god klang og passer til kirkerummet.

Følgende lokale fonde har doneret flygelet:
Fabriksejer Max Chr. Schaumann og hustru Jensine Schaumanns Legat - Høst Holding A/S - Firma Engel K/S - Torben Clausen A/S - Den Schaumannske Familiefond - Duus, Holm og Kruse Fond - desuden enkelte private donorer.

Flygelet i Sognehuset

Det store mødelokale i Sognehuset fik et flygel et par år efter at det var bygget. Det var en privat donation, der gjorde indkøbet muligt. Flygelet er dansk fremstillet og af mærket Hindsberg. Det benyttes til alle arrangementer og når korene øver.