Prædikestolen

Gl. Haderslev Kirke har en fin renæssanceprædikestol fra 1609. Det vil sige fra kong Chr. IV’s tid. Den bærer dog præg af en kraftig restaurering, som billedskærer C. Dahl foretog i 1871. Den blev også istandsat i 1950-erne, og seneste er træværket blevet behandlet i 2018/19.

De fem skårne figurer: Kristus og evangelisterne er alle originale ligesom tekstfeltet nederst og nogle af panelerne. De snoede søjler og de bærende eller støttende udskårne dele under prædikestolen er ligesom andre mindre elementer nyere.
Årstallet 1609 findes to steder: Lige under Kristus-figuren og i tekstfeltet nederst.

Karakteristisk for renæssanceprædikestolene er, at de ofte er ”tøndeformede”, altså har lodrette sider og felter, ofte 5, som også her i kirken. Karakteristisk er også mønsteret, der er præget af firkanter og cirkler forbundet på forskellig vis. Men mønsteret er ikke nødvendigvis symmetrisk, det kommer først for alvor med barokken.

Prædikestolens indskrift

En latinsk indskrift nederst på prædikestolen gengiver Jesu ord i Matt. 10,20:
Non vos estis q(ui) loq(vi)mini sed spirit(us) patris vestri qvi loqvitur in vobis. Anno Ch(rist)i 1609
"Det er ikke jer, der taler, men det er jeres faders ånd, som taler gennem jer. Kristi år 1609".
Denne forståelse kommer også til udtryk gennem lydhimlens Helligånds symboler: Duen mv.

Lydhimlen

Lydhimlen blev opsat i 1723 og havde oprindelig den opstandne Kristus øverst. Men ved restaureringen i 1950-erne er den forsvundet.
Billedet nedenfor i midten viser en lidt utydelig detalje af et billede af lydhimlen mellem 1926 og 1952, og her ses Kristus figuren tydeligt. En sådan sejrende Kristus ses ofte på lydhimle rundt omkring. Se hele billedet på Kirkens historie.

De skårne figurer fra 1609

Her vises detailfotos af Kristus og evangelisterne. De har hvert deres attributter eller kendetegn:
Mattæus: mennesket, Markus: løven, Lukas: oksen, Johannes: ørnen.

I en artikel fra 2016 gennemgår jeg grundigere prædikestolens og lydhimlens symbolik.
KLIK HER OS LÆS.