Om kirken

Gammel Haderslev Kirke er en velbesøgt kirke og sognet har mange aktiviteter for både børn og voksne. Hver uge er der rigtig mange, der benytter både kirke og Sognehus. Vi gør meget for, at alle kan føle sig velkommen og godt tilpas.

Gammel Haderslev eller Sct. Severin Kirke ligger ved Omfartsvejen på nordsiden af Haderslev Dam, hvorfra kirkegården hæver sig i terrasser mod kirken.

Her ligger kirken - klik for kort og koordinater
 
Kirken er åben for turister og andagtssøgende i dagtimerne når der ikke er kirkelige handlinger som bryllupper, begravelser og lignende.
 
Fotografering i kirken er tilladt til privat brug uden for kirkelige handlinger.

Kirken var i middelalderen viet til Sankt Søren og kaldes også i dag Sct. Severin Kirke
Sankt Søren eller Sct. Severin, som kirken har navn efter, var biskop i Køln, og levede omkring år 400. Han var en god hjælper mod sygdomme, og da han også var god mod fanger, kaldtes han også "Søren pilkelås", d.v.s. den, der er dygtig til at dirke låse op.

Hans helgendato er 23. oktober. 

Læs mere om Sankt Søren / Sankt Severin i Tue Gads bog: Helgener i norden, Rhodos 1971.

Kirkebygningen

Gammel Haderslev Kirke er sandsynligvis byens ældste kirke og opført i 1100-tallet som en romansk kvaderstenskirke med kor og skib, der i gotisk tid har fået opført et tårn i vest.

Sakristi og kapel blev tilbygget i 1877-78. Tårnet blev forhøjet med to stokværk i 1911 og forsynet med tørninglensk spir, dvs. et spir rejst over fire modstående gavle, og et våbenhus blev føjet til kirkens vestside. - Se også: Historiske billeder.

Hertil blev flyttet en tympanon med et kors i lavt relief med sol, måne og træer på hver side. Læs mere om den her.