Du er her: 

Diakoniens dag søndag d. 26. januar kl. 10.00-15.00

Søndag 26. januar kl. 10.00-15.00 afholder Domsognet og Gl. Haderslev Kirke Diakoniens dag om kirken og mennekser med handicap i Gl. Haderslev kirke og Sognehus.
Har kirken et særligt ansvar i forhold til handicappede? Hvordan er adgangsforholdene og handicapfaciliteterne i vores sognehuse og kirker? Skal vi som kirke gøre noget for at mennesker med særlige behov har bedre mulighed for at dyrke deres tro? Sådanne spørgsmål vil vi tage op til årets Diakoniens dag d. 26. januar. 

Diakoniens dag er en årlig begivenhed som Haderslevs 2 folkekirker planlægger og afholder sammen.
I år bliver det lidt anderledes, da emnet er ”Kirken og mennesker med handicap”.
Arrangementet begynder i kirken kl. 10.00 med gudstjeneste, som ved denne lejlighed er planlagt i samarbejde med udvalget “Gudstjeneste for udviklingshæmmede”. Der vil være procession, prædiken med ”tegn til tale” og kirkens kor af mennesker med udviklingshæmning synger for på salmerne. Liturgien er kortere og mere enkel.

Efter gudstjenesten er der fællesspisning i Sognehuset, hvorefter eftermiddagens oplægsholdere Michael Pedersen og Birgitte Gråkjær Hjort behandler dagens emne ”Kirken og mennesker med handicap”.
Michael Pedersen er højskolelærer og teolog, og selv født med fysiske handicaps. Michael markerede sig stærkt for et års tid siden ved at kritisere folkekirken i en kronik i Kristeligt Dagblad. Her slår han bl.a. til lyd for at folkekirken burde have handicappræster.
Vi får også besøg af Birgitte Graakjær Hjort, som er leder af Folkekirkens uddannelses- og videns center. Hun har bidraget til bogen ”Kirken og mennesker med særlige behov”. Hun vil stille spørgsmålet: ”Hvis det er så nemt at se, at kirken bør rumme mennesker med særlige behov, hvorfor er det da så svært at få det til at ske”?

De to oplægsholdere vil deres oplæg åbne op til debat. Vi slutter dagen med en kop kaffe.
Vel mødt til en spændende dag i diakoniens og debattens tegn Søndag 26. januar kl. 10.00-15.00 i
Gl. Haderslev kirke og Sognehus – arrangementet er gratis.

Del dette: