Du er her: 

Stillingsopslag Kirkegårdsleder

STILLINGSOPSLAG KIRKEGÅRDSLEDER – HADERSLEV DOMSOGN.                                                     

Stillingen som kirkegårdsleder er  ledig til besættelse pr. 1. januar 2020. Der er tale om en fuldtidsstilling på tjenestemandslignende vilkår.  Lønnen fastsættes efter forhandling mellem de forhandlingsberettigede parter.

Der er i alt 4 kirkegårde under Haderslev domsogn og Gammel Haderslev sogn:  Assistens kirkegård med kapel, Damager kirkegård, kirkegården ved Gl. Haderslev kirke og Klosterkirkegården, der er en fredet kirkegård uden begravelser.

Det samlede kirkegårdsareal udgør ca. 14 ha.,  og det samlede antal begravelser/bisættelser udgør omkring 180 årligt. Samlet er der er pt.  16 medarbejdere på kirkegårdene i vækstsæsonen.
Der udføres enkelte opgaver uden for kirkegårdene, herunder i parken ved bispegården.

Kirkegårdene drives i et samarbejde mellem Haderslev Domsogn og Gammel Haderslev Sogn, og kirkegårdslederen er ansvarlig for den samlede drift.  Organisatorisk er kirkegårdslederen knyttet til domsognet.

Kirkegårdene ved de 2 sogne arbejder aktuelt  med at implementere udarbejdede udviklingsplaner – et arbejde, der vil strække sig over en række år.

Som arbejdsplads prioriterer vi et godt arbejdsmiljø med fokus på arbejdsglæde og præget af ordentlighed i alle samarbejdsrelationer – såvel internt som eksternt.


Faglige kvalifikationer:

Relevant faglig uddannelse
Dokumenteret ledelseserfaring
Praktisk erfaring med kirkegårdsdrift, herunder gartnererfaring og kendskab til administration samt evne til at anvende IT på  brugerniveau
Kendskab til økonomistyring
Kendskab til forholdene omkring folkekirken vil være en  fordel

Personlige kvalifikationer:

Gode lederegenskaber, synlig ledelsesstil  og samarbejdsevner på alle niveauer
God til at kommunikere
Der er prøvetid knyttet til stillingen. Længden af prøvetiden er afhængig af tidligere ansættelse
Kirkegårdslederen skal acceptere, at der kan ske ændringer i den samlede kirkegårdsadministration.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest den 21. oktober  2019. Ansøgningen med bilag som eksamensbevis, dokumentation for tidligere ansættelser m.v. sendes elektronisk til:  8961fortrolig@sogn.dk

Kirkegårdsbestyrelsen
Domkirkekontoret
Domkirkepladsen 3
6100 Haderslev.

Bemærk, at der vil blive indhentet referencer og før evt. ansættelse børne -og straffeattest.

Kirkegårdsassistent Bent Høst, tlf. 21 69 90 13 og formand for kirkegårdsbestyrelsen Finn Wetter,
tlf. 20 44 54 25 kan kontaktes for evt. ønske om yderligere oplysninger.

Ansættelsessamtaler  forventes at finde sted d. 8. november 2019.Del dette: