Du er her: 

Damager Blomsterhave - Har du grønne fingre?

Sig det med blomster -  Damager Blomsterhave

Menighedsrådet ved Gl. Haderslev Kirke etablerer i samarbejde med  Haderslev   Havekreds ” Damager Blomsterhave” på Damager kirkegård.  Kirkegården ligger smukt mellem Haderslev Dam og Ribe Landevej. Planen er et ca. 120 m2 stor staude bed bestående af 600 stauder, 60 forskellige sorter, solitære græsser og mange løgplanter.

Projektet ligger i forlængelse af en udviklings – og bevaringsplan for kirkegården. Ni ud af ti begravelser i dag er urnenedsættelser, hvilket kræver langt mindre plads til gravsteder. Derfor er en større omlægning af Damager kirkegård nødvendig. En blomsterhave passer godt ind i de arealer, der tages ud af drift som egentlig kirkegård.
Målet med Damager Blomsterhave er at få en smukkere og endnu mere imødekommende kirkegård, hvor flere får deres daglige gang. Samtidig ønsker man at etablere et frugtbart arbejdsfællesskab for frivillige omkring etablering, pasning og vedligehold af blomsterhaven.

Et åndehul for hele byen
Menighedsrådsformand Rasmus Hejsel fortæller:
”Jeg håber, at vi med den nye blomsterhave på Damager kirkegård får endnu flere besøgende, og at det vil blive et åndehul i byen til ro og eftertænksomhed – Både for Haderslevs borgere og de efterladte der i forvejen lægger vejen forbi gravstederne.
På sigt, når staudehaven er vokset til, får kirkegårdens besøgende mulighed for at plukke blomster fra haven til gravstederne”.

Damager Blomsterhaves Venner

I forbindelse med etableringen af haven, får den også sin egen vennekreds, der i nært samarbejde med Haderslev Havekreds og menighedsrådet står for vedligehold. Folder kan fås af Haveselskabet, på kirkegården eller i Sognehuset.

Har du lyst til at høre mere så kontakt Rasmus Hejsel på tlf. 29364639

Del dette: