Du er her: 

Hans har gjort en verden til forskel - nu skal der nye kræfter til

Hans Kirkegaard

Hans Kirkegaard har de seneste 7 år været indsamlingsleder i Gl. Haderslev Kirke for Sogneindsamlingen (Folkekirkens Nødhjælps årlige landsindsamling). Nu skal nye kræfter til. Jeg har derfor sat Hans stævne for at høre om det vigtige arbejde han har stået i spidsen for.

Hvad laver en indsamlingsleder egentlig?:

”Kort sagt er opgaven at sørge for at alle i Gl. Haderslev Sogn får besøg af en indsamler ved Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling 2. søndag i marts. En vigtig opgave for mig har været at finde indsamlere til de planlagte ruter. Vi har i Gl. Haderslev en del for hvem det er en tradition hvert år at samle ind ved Sogneindsamlingen – og flere har den samme rute år efter år. Men derudover annoncerer vi op til indsamlingen for at finde de sidste indsamlere, så kabalen går op. Der er de seneste par år kommet mange nye husstandsindsamlinger i Danmark, så der skal arbejdes mere for at finde de sidste indsamlere”.

Hvad har været det mest spændende ved at være indsamlingsleder?

”Organiseringsopgaven passer mig rigtig godt. Derforuden har jeg lært mange folk fra sognet at kende gennem sogneindsamlingen, det har jeg nydt meget. Og så er det en vigtig sag! Folkekirkens Nødhjælp er en ældgammel organisation som både arbejder i katastrofeområderne, og arbejder med udviklingen af samfund på det nære plan - ”Giv en ged” kampagnen er et eksempel på det”.

Hvad skal man vide hvis man er interesseret i at tage stafetten op efter dig som indsamlingsleder?

”Hvis man gerne vil have en frivillig opgave, hvor man ikke er bundet hver uge, så er Indsamlingsleder et rigtigt godt hverv. Opgaven er meget tidsafgrænset fra start januar til midt i marts når indsamlingsresultatet er indrapporteret.
Man skal ikke være bange for en computer da alle fastlagte ruter, og kontakten til nye og tidligere indsamlerne sker via Folkekirkens Nødhjælps system. Men det kræver ikke den store indføring da alt er sat op. Og så er man ikke alene! Personalet i Gl. Haderslev Kirke hjælper gerne med det tekniske. Desuden står min faste makker Thorkild Lindved for optællingen i banken efter indsamlingen ”.
 

Er det helt slut med Sogneindsamlingen nu hvor du stopper som indsamlingsleder?

”Nej I kan godt regne med mig - men nu bliver det som indsamler med raslebøssen”.

Fra Gl. Haderslev Kirke skal lyde et rungende TAK til Hans Kirkegaard for den iver og det store arbejde han har lagt i opgaven som indsamlingsleder de seneste 7 år!

Hvis man vil høre mere om opgaven som indsamlingsleder i 2018, kan man kontakte Tonny Dall Sørensen som er indsamlingsleder i 2018 på tlf. 23312393 / tonnyds@gmail.com

Fakta om Sogneindsamlingen:

Sogneindsamlingen er Folkekirkens Nødhjælps årlige husstandsindsamling 2. søndag i marts. Landsindsamlingen udgår fra de lokale sognekirker rundt i landet.
På Folkekirkens Nødhjælps hjemmeside www.noedhjaelp.dk kan man læse mere om organisationen og indsamlingen, samt melde sig som indsamler til næste sogneindsamling d. 11. marts 2018.

 

Del dette: