10 års korjubilæum

Sct. Severin Kirkes Kor, som i daglig tale også kaldes Gammel Haderslev Kirkes Voksenkor, fejrede sit 10 års jubilæum med et brag af en aften!

Tirsdag d. 10. september 2013 opførte koret vadehavssange forfattet af Jens Rosendal og med musik af henholdsvis Erling Kullberg og Ole U. Jensen. Koret blev akkompagneret koret af Allan Ørslev.

Ind imellem korets to afdelinger blev der serveret et overdådigt kaffebord.

TIL LYKKE MED JUBILÆET!

Voksenkoret, som blev grundlagt i 2003 af sognets daværende organist, Elisabeth Sivertsen, kan nu 10 år senere holde jubilæum og fortsat glæde sig over menighedsrådets store opbakning.

I 2005 stoppede Elisabeth Sivertsen og koret blev overtaget af organist Astrid J. Thomsen, som med et par små pauser har ledet koret lige siden. Hun når lige at fejre jubilæet, men slutter som korleder d. 1/10, da hun har fået nyt embede som organist i Christianskirken i Sønderborg. Derfor fejres jubilæet med både glæde og vemod og koret imødeser med spænding menighedsrådets valg af ny organist og korleder.

Koret består nu af 47 sangere, som er fordelt i et 4-stemmigt blandet kor. I begyndelsen sang koret 2- og 3-stemmigt, men udviklede sig hurtigt til 4-stemmighed.

Koret kan oftest høres og opleves ved gudstjenester i Sct. Severin Kirke, hvor det synger ca. en gang om måneden, men det har også medvirket i mange andre sammenhænge. 
Bl.a. ved Haderslev Domprovstis fælles friluftsgudstjeneste 2. pinsedag og ved Haderslev Kommunes ”Kormaraton”.
Koret sang også ved Gymnastik Landsstævnet i 2006, ved Danske Kirkedage i 2007 og i 2010 deltog koret ved Haderslev Lysfest.

Grundet Astrid J. Thomsens gode kontakter har koret sammen med spillemandsgruppen ”Jysk på Næsen” opført ”Spillemandsmessen” i forskellige kirker rundt om i landet.
Astrid har også været primus motor for flere korrejser, hvor koret har besøgt kirkekor i Frederikstad i Norge, Svaneke på Bornholm og Edsberg ved Örebro i Sverige.

Senest optrådte koret i TV-Syd i forbindelse med et besøg på Det gamle Mejeri i Lindved ved Vejle.