Velkommen til at indskrive dit barn som deltager i konfirmationsforberedelsen ved Gl. Haderslev Kirke

Konfirmationen finder sted i 2021:
fredag 30. april - lørdag 1. maj - søndag 2. maj - Der er frit valg på dato.

Vi skal i den forbindelse bruge en række oplysninger, som vil fremgå nedenfor.
Først oplysninger om konfirmanden - dernæst ønske om dato for konfirmation - og sidst oplysninger om kontaktperson / værge, idet skriftlig kommunikation og information i videst mulig omfang vil foregå via e-mail.

Har I brug for at få noget uddybet, er I velkommen til at henvende jer til os.

OPLYSNINGER VEDRØRENDE KONFIRMANDEN
Vi giver vores tilladelse til at konfirmandens navn (ikke adresse) offentliggøres forud for konfirmationen:
Vi giver vores tilladelse til, at fotografier / film optaget ved konfirmationsforberedelsen må offentliggøres på hjemmeside, Facebook og YouTube:
Er jeres barn døbt?
Man er velkommen til at deltage i undervisningen, selv om man ikke er døbt og heller ikke vil døbes. Vil man konfirmeres, skal man være døbt.
Er barnet døbt i udlandet eller i et andet kirkesamfund, skal kopi af dåbsattesten fremsendes til kirkekontoret: post@glha.dk
- - - - -
DATO FOR KONFIRMATION
Vi ønsker konfirmation i Gl. Haderslev Kirke - vælg en af tre muligheder:
Vi lover, at I kan få konfirmation den ønskede dato. Vi lover ikke et klokkeslæt nu, da vi kan være nødt til at holde flere konfirmationsgudstjenester samme dag, hvis mange ønsker samme dag.
- - - - -
PRIMÆR KONTAKTFORÆLDER / VÆRGE
ANDEN FORÆLDER / VÆRGE - Hvis forældremyndigheden er delt, SKAL nedenstående udfyldes. Ellers KAN den udfyldes, hvis f.eks. begge ønsker at modtage mail.