Konfirmandindskrivning for elever på Louiseskolen

Velkommen til at indskrive dit barn som deltager i konfirmationsforberedelsen ved Gl. Haderslev Kirke. Konfirmationen finder sted Kristi Himmelfartsdag torsdag den 30. maj 2019.

Vi skal i den forbindelse bruge en række oplysninger, som vil fremgå nedenfor.
Først oplysninger om konfirmanden - dernæst oplysninger om kontaktperson / værge, idet skriftlig kommunikation og information i videst mulig omfang vil foregå via e-mail.

Har I brug for at få noget uddybet, er I velkommen til at henvende jer til os.

OPLYSNINGER VEDRØRENDE KONFIRMANDEN
Vi giver vores tilladelse til at konfirmandens navn (ikke adresse) offentliggøres forud for konfirmationen:
Vi giver vores tilladelse til, at fotografier / film optaget ved konfirmationsforberedelsen må offentliggøres på hjemmeside, Facebook og YouTube:
Er jeres barn døbt?
Man er velkommen til at deltage i undervisningen, selv om man ikke er døbt og heller ikke vil døbes. Vil man konfirmeres, skal man være døbt.
Er barnet døbt i udlandet eller i et andet kirkesamfund, skal kopi af dåbsattesten fremsendes til kirkekontoret: post@glha.dk
- - - - -
PRIMÆR KONTAKTFORÆLDER / VÆRGE
ANDEN FORÆLDER / VÆRGE - Det er tilstrækkeligt at angive oplysningerne for én forælder, men hvis der er lyst/behov for det, kan oplysninger om anden forælder angives her: