Konfirmation i Gl. Haderslev Kirke

I Gl. Haderslev Kirke tilbyder vi konfirmation til alle elever i 8.kl., som har gået på Sct. Severin Skole og fortsætter på Favrdal Ungeunivers. Dog med undtagelse af dem, som bor i Moltrup og Bjerning sogne – de konfirmeres i Moltrup/Bjerning.
Vi tilbyder også konfirmation for elever på Louiseskolen - se mere her.
Frit valg mht. dato
I kan frit vælge, hvilken af de tre dage i storebededagsferien I gerne vil have jeres barn konfirmeret. Det betyder fx at vi i 2020 har konfirmationer den 8.-10. maj og i 2021 har konfirmationer den 30. april-2. maj. Via skoleintra bliver I informeret om datoen for konfirmandindskrivning for jeres barn. Det sker op til sommerferien året før konfirmationen.
Det er først ved indskrivningen, at I giver os besked om, hvilken dato I har valgt.
Vi kan love jer en dato, og at det bliver en formiddag - men ikke klokkeslettet før vi ved hvor mange, der konfirmeres den enkelte dag.
Ikke døbt?
Det er en forudsætning for konfirmation, at man er døbt. Er man ikke døbt, er man alligevel velkommen til at følge undervisningen og lære om Gud, Bibelen, den kristne tro osv. Kontakt en af præsterne eller mød op ved konfirmandindskrivningen.