Begravelse/Bisættelse

Kirkelig begravelse/bisættelse er afsked og forkyndelse af opstandelse, håb og trøst.

Tidspunktet for begravelsen/bisættelsen aftales med sognepræsten eller kirkekontoret. Det er oftest bedemanden, der har den kontakt, men det kan også være familien selv, der tager kontakt.
Der aftales et tidspunkt for en samtale med præsten med henblik på at forberede begravelsen/bisættelsen og udvælge salmer.

Organisten spiller musik ved begyndelse og afslutning af begravelsen/bisættelsen (kaldet præ- og postludium), samt til de salmer, der er valgt. Organisten er ikke forpligtet til at efterkomme særlige musikønsker.
Udvælgelse af gravsted på kirkegården aftales med Kirkegårdskontoret.
- Læs mere om begravelse og bisættelse på Folkekirken.dk - klik her.
Vil du vide noget om begravelse eller bisættelse i Gl. Haderslev Kirke, så kontakt præster eller kordegn, eller kontaktkirkegårdskontoret.