Mødereferater

Her kan læses referater af møder i menighedsrådet for det seneste halve år:

20.05.20

17.06.20

19.08.20

16.09.20

21.10.20

18.11.20

18.11.20 - konstituering