Menighedsråd

Menighedsrådet er folkekirkens mindste demokratiske enhed. Menighedsrådet er Gl. Haderslev Kirke og sogns "bestyrelse" og vælges for fire år ad gangen. Menighedsrådet består af 10 folkevalgte medlemmer samt kirkens præster.

Menighedsrådets medlemmer 2016-2020

Formand

Rasmus Hejsel
Fredstedvej 31,
Tlf. 7453 4407
Mail: hejsel@pc.dk

Næstformand

Michael Munk-Fredslund, Ægirsvej 6,
Tlf. 7453 5348,
Mail: mm@revisor.dk

Kirkeværge

Søren Kofoed, Svanevej 11,
Tlf. 7453 0137,
Mail: soren.kofoed@bbsyd.dk

Kontaktperson

Erik C. Petersen
Grønlandsvej 46,
Tlf. 2120 2848,
Mail: erikcpetersen@gmail.com

Kasserer

Allan F. Thomsen
Birkevej 15,
tlf. 3026 3419
Mail: aft@fyrstenberg.dk 

Bygningssagkyndig

Claes Fuglsang, Ribe Landevej 29,
Tlf. 4040 6122,
Mail: claes@fuglsang.dk
 

Mogens Lund, Tjørnebakken 31,
Tlf. 2028 2022,
Mail: mogens.lund@live.dk  

Margith S. Nybro,  Åstrupvej 53G,
Tlf. 7452 1048 / 2112 8028
Mail: mnybro@mail.dk

Ulrick M. Steffensen
Hjort Lorenzens Vej 27,
Tlf. 6124 1471
Mail: austeffensen@gmail.com 

Gunvor Bank, Skinkelsvej 33
Tlf. 2893 6196
Mail: gbank69@gmail.com 

Sognepræster

Jakob Damm Knudsen
Ribe Landevej 17, 6100 Haderslev
Tlf. 4049 0061, Mail: jdk@km.dk

Sognepræster

Erik Holmgaard,
Solhøj 11, 6100 Haderslev
Tlf. 2290 2205
Mail: erho@km.dk

Medarbejderrepræstentant

Jan Schmidt
Tlf. 30687001
Mail: kirketjener@glha.dk