Du er her: 

Afsked med Gunnar Kjær

Den 1. december - Første søndag i advent - var der afskedsreception efter gudstjenesten for vores kordegn gennem 12½ år: Gunnar Kjær.

Selv om Gunnar Kjær først fratræder til nytår, var afskedsreceptionen placeret denne dag, fordi resten af måneden er fuldt belagt med program de øvrige søndage i advents- og julemåneden. På denne måde fik menigheden, menighedsrådet og kollegerne lejlighed til at sige et officielt farvel under festlige former. December bliver alligevel en overgangsmåned, idet kirkekontoret lægges sammen med Domsognets til "Kirkekontoret i Haderslev", der ud over at være et fælles kirkekontor for Haderslev også kommer til at stå for regnskab og bogføring for godt en halv snes andre sogne.

Der var dækket op nybagte boller med ost og pålæg. Dertil kaffe og småkager. Menighedsrådsformanden, Rasmus Hejsel, bød velkommen og lidt senere holdt han en tale, hvori han takkede Gunnar for tiden og de mange opgaver, som han har løst både for kirken, menighedsrådet og ikke mindst de mange mennesker, for hvem Gunnar har været den første de mødte i kirken.

Derefter var det domprovsten, der både rettede en varm tak til Gunnar og forklarede os lidt om kirkekontorernes nye struktur. Derefter var det pastor Christa fra den tyske del af menigheden, der rettede en tak. Til sidst var de kirkens to fuldtidspræster, der på alle medarbejderes vegne rettede en stor tak til Gunnar og ønskede ham en god pensionstilværelse.

Receptionen sluttede med, at Gunnar selv rettede en tak for alle de oplevelser og det fællesskab, som arbejdet har medført.