Klosterkirkegården

Den gamle Klosterkirkegård er beliggende vest for Hægersgade og Præstegade og med en vidunderlig udsigt over Damparken.

Klosterkirkegården er meget gammel og anvendes i dag ikke til begravelser. Den sidste almindelige begravelse fandt sted i 1926, men i 1942 gravlagde man resterne af de, der var blevet begravet i Domkirken i tidens løb, og hvis skeletdele, man fandt ved Domkirkens restaurering.

Klosterkirkegården har historisk betydning og rummer foruden Peter Hjort Lorenzens grav også tre krigsmindesmærker.

Læs i øvrigt beskrivelsen på Domkirkens hjememside.

Uden for kirkegården og ned mod Damparken er der et mindemonument over faldne sønderjyder i tysk tjeneste under første verdenskrig.