Damager kirkegård

Kirkegården på Ribe Landevej er en forholdsvis stor kirkegård og indeholder både almindelige gravsteder, urnegravsteder og plænenedsættelser.

Desuden er her en række historiske mindesmærker: En dansk mindelund over de faldne 1914-18 samt en fransk mindelund, som blev indrettet efter anden verdenskrig.

Kirkegården er derfor også et besøg værd!


Når vi i dag - næsten 100 år efter første verdenskrig - går rundt og ser på stenene i mindelunden, ser vi kun navne, fødselsdato og -sted, dødsdato og -sted. Vi kan så regne os frem til alder, men ikke meget mere. 

Men: Bag hvert navn gemmer der sig en menneskeskæbne! En sjælden gang får vi lejlighed til at gå lidt dybere, fordi en familie gemmer på erindringer og oplysninger:

Peter Lorentzen, 1885 - 1915

Fra Mogens Lorentzen Jensen, Kolding, har vi fået lov at viderebringe nedenstående om hans oldefars storebror:

I den lille mindelund på Damager kirkegård i Haderslev er der sat en række små sten med navnene på unge mænd fra Gl. Haderslev sogn, som faldt i 1. Verdenskrig.
En af disse unge mænd hed Peter Lorentzen. Han var født 1885 i Genner som første barn af Niels Peter Lorentzen og hans hustru Marie Helene, født Ovsen. Peter voksede op på Genner Mark, hvor hans far var husmand, sammen med sine to yngre brødre og en søster.

Efter konfirmationen var han ude at tjene, og fik senere ansættelse ved Haderslev Andelsmejeri som mælkekudsk. Han bosatte sig på den nuværende Ribe Landevej i Haderslev og ernærede sig som mælkehandler.
I 1913 giftede han sig i Gl. Haderslev Kirke med den 23-årige Chrestine Juhler, der stammede fra Nr. Vilstrup.
Det unge par havde livet for sig, og Chrestine blev da også hurtigt gravid. Men det, der skulle have været en glædelig begivenhed endte sørgeligt, da hun i februar 1914 fødte en dødfødt søn.
I august 1914 brød 1. Verdenskrig ud.
Peter blev hurtigt indkaldt, og måtte efterlade sig sin unge hustru, som allerede var gravid igen. Han blev sendt til Frankrig, og allerede midt i april fik familien beskeden om, at han var faldet. Denne tragiske besked var et hårdt slag for hans unge hustru, og midt i juni fødte hun atter en dødfødt søn.
Peter Lorentzen faldt 5. april i Vogeserne og blev begravet i Frankrig. Den 25. april blev der afholdt en mindegudstjeneste over ham i Gl. Haderslev Kirke.
På kirkegården i Guebwiller i Frankrig er der sat en gravsten over ham.
Chrestine giftede sig aldrig igen. Hun døde i 1978.

Mogens Lorentzen Jensen, 2012