Frivillig

Gl. Haderslev Kirke og Sognehus var ikke det levende sted, som det er idag, hvis ikke det var for de over hundrede frivillige, der hver måned bidrager til fællesskabet på mange forskellige måder. 

I undermenuerne kan du læse om, hvilke muligheder du har for at engagere dig i frivilligt arbejde i Gl. Haderslev Sogn, ligesom du kan læse om, hvad du selv får ud af at være frivillig i i sognets fællesskab.

Har du spørgsmål, så ring eller skriv til kirke- og kulturmedarbejder Vibeke Hansen Vibe, kkm@glha.dk eller tlf 24413809

Frivillig ved Gl. Haderslev Kirke

Ved Gl. Haderslev kirke sker der en hel masse. Vi ønsker at være en levende kirke - en kirke for alle. Et sted, hvor der er godt at være, hvor man føler sig velkommen og går hjem lidt gladere, end man var, da man kom.Derfor er der også en masse forskellige aktiviteter, lige fra babysalmesang til begravelser, højskoleformiddage, Alpha-kurser, besøgstjeneste m.m.
Og det er her du kommer ind. Uden de frivillige hænder, kunne vi ikke løse alle de mange opgaver, der er her ved kirken. 

”Ingen kan alt. Alle kan noget. Sammen kan vi endnu mere ”
                                                             Citat af Carl Scharnberg

De frivillige hænder er uvurderlige, for os, og vi hører ofte, at det også er godt at være frivillig!! Det giver livskvalitet; man møder mennesker og får måske en ny ven; man kan bruge sine evner;  og undersøgelser viser, at folk, der er frivillige, er gladere, lever længere og i det hele taget er mere tilfredse!! Så der er mange gode grunde til at blive frivillig!

Aktuelt står vi og mangler frivilige til følgende opgaver

Kirkekørsel: Vi har den ordning, at hvis én el. flere af de ældre i sognet, ikke selv kan komme til gudstjenesten om søndagen, er der mulighed for at blive hentet. Dette foregår i private biler. Så hvis du har bil, og mulighed for at hente, vil vi rigtig gerne høre fra dig. Det drejer sig om at køre ca. 1-2 gange i kvartalet, og derved hjælpe et menneske, der ellers ville være forhindret i at komme til gudstjenesten.
Hvis denne opgave kunne være noget for dig, kan du kontakte Hans Kirkegaard på 74531262.
Vi glæder os til at møde dig og lære dig at kende!

Børnekirke: Ved de fleste søndagsgudstjenester, er der børnekirke under prædikenen. En voksen går med børnene i Sognehuset, og her er der lagt matrialer klar til bibelhistorie fortalt i børnehøjde. Der er stor frihed til metodevalg. Man kan også vælge at lave bibelfortælling gennem sang, leg og kreativitet. Herefter får børnene et glas saft.
Når prædikenen er slut, går man igen over og er med i resten af gudstjenesten. Det hele tager ca. 15-20 minutter, og betyder rigtig meget for de børn, der er med til gudstjenesten.
Kunne du tænke dig at blive en del af børnekirketeamet, er du velkommen til at kontakte Kirke- og kulturmedarbejder Vibeke Hansen Vibe tlf. 24413809 el. kkm@glha.dk 

Kordegne: I Gl. Haderslev Kirke benytter vi os af frivillige kordegne til søndagens gudstjenester. 
Du kommer til at indgå i et team, der skiftes til at læse ind- og udgangsbønner, læse teksterne under gudstjenesten, hjælpe med at vaske bægerne efter altergang.

Kvalifikation: Du er en god oplæser, bliver ikke nervøs under oplæsning, præsentabel og stabil.(Du kommer til en slags optagelsesprøve, idet det er vigtigt, at kirkegængerne kan forstå det oplæste.)
Kontakt: Tonny Dall Sørensen tlf. 23312393 el. tonnyds@gmail.com