Kirkens kor

Gl. Haderslev Kirke har 4 kortilbud og alle aldre er repræsenteret.
Korene er ledet af kirkens organister: 
Judith Kristesen, tlf. 6169 2426 og Janne Roager, tlf. 3035 3622.
 
Det er gratis at synge i alle korene og der øves hver uge i Sognehuset, Storegade 93.
Se nærmere info under de enkelte kor.

Billeder af Sct. Severin Sangkor: