Helhedsplan og udviklingsplan

Igennem mange år er der sket ændringer i begravelsesmønstret på kirkegårdene i Danmark. Dette er også tilfældet for Damager Kirkegård. Mange områder i de forskellige kvarterer er ikke fuldt udnyttet.

Helheds/udviklingsplanen for Damager Kirkegård er et stykke værktøj der skal benyttes i fremtiden, for at tilgodese de ændringer der er og kommer.

Vinteren (2015-2016) vil det i første omgang være 1. og 2. kvarter der skal omlægges, selvfølgelig uden ændringer for de eksisterende gravsteder. Der vil i fremtiden blive mulighed for både at erhverve urnegravsted, med opretstående sten, liggende sten i plænen, eller alm. traditionelle gravsteder. Der vil i de to kvarterer blive plantet forskellige større træer, så kvarterene med tiden vil fremstå som mere parklignende områder.

3. og 4. kvarter omdannes i den nye udviklingsplan til en bred åben midterakse, der løber fra nord mod syd og ender i Mindesmærket for 1. Verdenskig. Det brede rum kantes af to langsgående lindealleer - den eksisterende mod øst og en nyplantet mod vest - og afbrydes kun af den karakterfulde cedertræsallé, der løber på tværs mellem de 2 kvarterer.

Helhedsplan og udviklingsplan (klik her)

Ovenfor: Den nuværende indretning af Damager Kirkegård
Nedenfor: Luftfoto af Damager Kirkegård i 2008. Plan og foto er fra Helhedsplanen