Rytmegudstjeneste

Med jævne mellemrum er der en såkaldt rytmisk gudstjeneste i Gl. Haderslev Kirke.

Ved rytmegudstjenesterne medvirker et eller flere af kirkens kor og et ”kirkeband”, som består af
   Benjamin Kirketerp, bas
   Mikkel Möglich, trommer
   Maja Haue Morthorst, klaver
  

Rytmegudstjenesterne følger højmessens mønster med nogle få ændringer:
Indgangsbønnen er afløst af en velkomst/introduktion.
Vi står op og synger, men sidder ned under tekstlæsninger og bønner.
Altergangen/nadveren er kontinuerlig, dvs. man går frem til korbuen, hvor brødet udleveres, man dypper i alterkalkens vin og går tilbage til sin plads.
Udgangsbønnen er afløst af bortsendelsesord.

Alle er velkommen!