Praktiske oplysninger om kirkelige handlinger

Kirkelige Handlinger

Her finder du en række praktiske oplysninger, som kan være nyttige i forbindelse med de kirkelige handlinger.

Børn og gudstjeneste
I Gl. Haderslev kirke er der, langt de fleste søndage, børnekirke under prædikenen. Det er markeret med ’B’ i Ugeavisen og Kirkeopslaget.En voksen går rundt i kirken, under sidste salme før prædikenen, og samler børnene. I samlet flok, går de over i Sognehuset, hvor der vil være et glas saftevand, samt et indslag for børnene. Efterfølgende er der mulighed for at tegne, lege, synge m.m. Når prædikenen er færdig, kommer børnene tilbage, og kan deltage i resten af gudstjenesten. Hvis barnet synes det er "lidt svært" at gå med en fremmed voksen, må én af forældrene gerne følge med.

Ved alle højmesser er der endvidere mulighed for at børnene kan gå ind i dåbsværelset under prædikenen. I dåbsværelset er der bøger og legetøj. Der er ingen børnepassere, så hvis børnene ikke kan klare sig selv, bedes forældrene følge med. Der er højttaler i dåbsværelset, så man kan følge med i prædikenen.

Endvidere ligger der, ved kirkens indgang, legeposer med tegnegrej, samt legesager, som børnene kan benytte under gudstjenesten.

          Klik her og læs søndagens prædiketekst.

          Klik her og læs en salme eller hør melodien.

          Læs Jakob Damm Knudsens prædikener.

          Hør Erik Holmgaards prædikener.

Foto og Video
Fotografering og video-optagelse frabedes ved gudstjenester og kirkelige handlinger. Til gengæld stilles der gerne op til fotografering efter gudstjenesten, f.eks. ved barnedåb.

Befordring af ældre og gangbesværede til gudstjenester
Den private befordring af ældre og gangbesværede i sognet er kommet godt i gang. En lille håndfuld gør brug af tilbuddet; der er plads til flere.
Efter gudstjenesterne er der mulighed for at deltage i både kirkekaffe, kirkefrokost og fernisering.

Ønsker man befordring til den kommende søndag,
skal man ringe til Kirkekontoret på tlf. 7452 3809 senest fredag kl. 10.00.
Til sidst en stor tak til de mange, der lægger bil til.
Nærmere oplysning hos Hans Kirkegaard 7453 1262.

Sygebesøg
Præsterne kommer gerne på besøg hjemme eller på sygehuset. Kontakt os gerne, hvis du selv, et familiemedlem eller en bekendt ønsker besøg. Samtalerne er selvfølgelig underlagt tavshedspligt.
Erik Holmgaard: 7452 3212 / 2290 2205
Jakob Damm Knudsen: 4049 0061