Kirkeåret

Kirkeåret har på mange måder sin særlige rytme.

Det begynder 1. søndag i advent, som altid ligger 4. søndag før juledag (25. december) og løber frem til sidste søndag efter Trinitatis.

Kirkeåret har en klar opdeling i to halvår:

1. Det festlige halvår, som indeholder de store kirkehøjtider jul, påske og pinse. Prædiketeksterne i det halvår handler om Guds gerning for os.

2. Det festløse halvår, som også kaldes Trinitatistiden fra pinse til advent. Prædiketeksterne i det halvår handler om Guds gerning i os.

Fra gammel tid har kirkeårets søn- og helligdage deres særlige liturgiske farve, som i Gl. Haderslev Kirke kommer til udtryk i den farve, som messehagelen har og i de tørklæder, som koret bærer til de pågældende gudstjenester: grøn, violet, hvid, rød og sort.

Grøn står for håb; violet for faste og bod; hvid for fest og renhed; rød for blod og ånd, og endelig er der sort, som står for sorg.

På billedet nedenfor kan man se, hvilke farver, der bæres de pågældende søn- og helligdage.