Gudstjenestens forløb

En gudstjeneste i Gammel Haderslev Kirke forløber efter nedenstående ritual.

Klik her og udskriv forløbet.

1. Præludium
2. Velkomst ved præst
3. Indgangsbøn
4. Salme
5. Hilsen:
Præst: Herren være med jer!
Alle synger: Og Herren være med dig!
6. Bøn
Alle synger: Amen
7. Læsning fra Det Gamle Testamente*
(Alle rejser sig - Ved dåb kan det være en læsning fra Det Nye Testamente)
8. Salme (Ved dåb, gå til pkt. 10)
9. Læsning fra Det Nye Testamente*
(Alle rejser sig)
10. (Trosbekendelsen siges højt i kor, når præsten siger: ”Lad os bekende..”)
Alle siger: Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.
Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber.
Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.
Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen.
(Er der ikke dåb, gå til pkt. 12)
11. Ved dåb bedes Fadervor i kor, mens forældre og fadderne lægger hånd på barnets hoved:
Alle: Vor Far, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi
forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde.
For dit er riget og magten og æren i
evighed. Amen.
12. Salme. Under salmen går børnene over i Sognehuset til Børnekirke.
13. Evangeliet læses
(Alle rejser sig)
Alle synger: Gud være lovet for sit glædelige budskab!
Læsning af dagens evangelium*
Prædiken og Kirkebøn
Velsignelse (Alle rejser sig)
14. Motet ved kor
15. Salme
16. Altergang:
Præst: Opløft jeres hjerter til Herren! …
Alle synger: Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den almægtige. Himlen og jorden er fuld af din herlighed. Hosianna i det højeste!
Præst: Velsignet være han som kommer, i Herrens navn!
Alle synger: Hosianna i det højeste!
Præst beder nadverbøn.
Alle synger: Amen! - og beder Fadervor.
(Alle rejser sig, mens nadveren indstiftes).
Alle synger, mens man går op:
”O, du Guds lam! med korsets skam,
du bar alverdens synder,
derfra al trøst begynder;
miskundelig, forbarm du dig!
Under altergangen spilles og synges – se nr.tavlen.
17. Salme
18. Præst beder takkebøn
Alle synger: Amen.
19. Velsignelse. (Alle rejser sig)
Alle synger: Amen, amen, amen!
20. Salme
21. Udgangsbøn
22. Meddelelser
23. Postludium
Man lytter siddende – Efter dåb, går dåbsfamilien og præsten ud først – alle rejser sig, når de går.

* Dagens tekster findes fra side 979 i salmebogen (Tekstrække 1 i ulige år – Tekstrække 2 i lige år).
Gudstjenestens forløb findes fra side 793 i Salmebogen