Internationalt arbejde

Gl. Haderslev Kirke er en del af Fælleskirkeligt Integrations Netværk (FIN):

Fælleskirkeligt Integrations Netværk i Haderslev (FIN) er et kirkeligt tilbud til flygtninge bosat i Haderslev kommune. Netværket tilbyder fællesskab og støtte til flygtninge - uanset oprindelsesland, religion eller politisk overbevisning. Netværket tilgodeser både sociale og religiøse behov. Vi tilbyder først og fremmest medmenneskelig kontakt, men bygger også bro til et kristent fællesskab hvis det ønskes.

Netværket samarbejder med Haderslev kommune og med andre frivillige organisationer med det formål at fremme flygtninges integration i det danske samfund. Læs om de mange tilbud som du kan blive en del af på www.finhaderslev.dk. Eller kontakt kirke- og kulturmedarbejder Vibeke Hansen Vibe på tlf. 24413809 eller kkm@glha.dk.