Højskoleformiddage - Forår 2020 - UDSOLGT!!

Gl. Haderslev Kirkes højskoleformiddage i foråret 2020 har overskriften:

"Genforeningsjubilæet"

Under titlen "Genforeningsjubilæet" tilbyder Gl. Haderslev Kirke 5 højskoleformiddage i efteråret 2020:

I 2020 markerer vi, at det er 100 år siden Sønderjylland blev genforenet med Danmark. Vi vil trække de store historiske tråde tilbage til 1920 og se på, hvad der skete dengang. Samtidig vil vi også pege frem i det nye årtusinde. Hvilken betydning har genforeningen for os i dag?

Vores ønske med højskoleformiddagene i Gl. Haderslev Sognehus er at skabe et forum, hvor vi lytter, samtaler, får større viden  og går inspireret hjem med stof til eftertanke.

Du er velkommen til at være med og sætte dit præg på højskolen.

Program:

Torsdag 23. januar
Forfatter Anna Elisabeth Jessen:
"Om hundrede år"
- om bogen af samme navn.

Torsdag 6. februar
Lærer Kim Bjerninggaard:
"Afstemningen"

Torsdag 20. februar
Historiker Henrik Becker-Christensen:
"Udviklingen i mindretallet"

Torsdag 5. marts
Professor emeritus Martin Schwarz Lausten: - (ændret ifh. til det trykte program)
"Den kirkelige genforening"

Torsdag 19. marts
Grænseforeningens generalsekretær Knud Erik Therkelsen:
"Genforeningsjubilæum"

Tidspunkt og sted:

Vi begynder hver gang kl. 10.00 og slutter kl. 12.00. Undervejs holder vi en kort kaffepause. Sognehuset ved Gl. Haderslev Kirke, Storegade 93.

Pris:

400,- kr. som inkluderer 5 foredrag incl. kaffe.