Pigekoret

Koret er for piger fra 5. kl. til 3.g., og synger ved gudstjenesten næsten hver søndag. Korarbejdet er lønnet.
Øvetid: Torsdage kl. 15.30-17.00. Leder er organist Janne Roager tlf. 30353622.