Frivillige grupper i Sognehus og Kirke

Gl. Haderslev Kirke har et væld af forskellige frivillige grupperinger, som gør at Gl. Haderslev Kirke og Sognehus emmer af liv og aktivitet hver dag gennem hele ugen.
Hvis du har lyst til at give en hjælpende hånd og samtidig blive en del af et meningsfyldt fællesskab, så har vi helt sikkert et team der passer til både dine interesser og talenter.
Herunder er listen af frivillige grupper og udvalg du kan blive en del af.
For yderligere information og kontaktoplysninger på tovholderne kontakt:
Kirke- og kulturmedarbejder Vibeke Hansen Vibe kkm@glha.dk eller tlf. 24413809

 

 

Gruppe:                                                                   Kontaktperson:

Alpha kursus og Beta aftner - madlavere               Henning Hummelmose

Besøgsven                                                              Ragnhild Hummelmose

Børnekirke under søndagsgudstjenester                Vibeke Hansen Vibe

Dåbskludecafé                                                        Lis Brusgaard Nielsen

Folkekirkens feriehjælp                                           Vibeke Hansen Vibe

Fotografering ved arrangementer                           Vibeke Hansen Vibe

Fredagscafé - udvalg                                              Lisbeth Schmidt

FIN: Fælleskirkeligt Integrations Netværk (Internationalt arb.)    Vibeke Hansen Vibe

Gudstjeneste for udviklingshæmmede - udvalg      Jakob Damm Knudsen

Hjemmeside - udvalg                                              Vibeke Hansen Vibe

Højskole - udvalg                                                    Vibeke Hansen Vibe

Kirkekaffebrygning                                                   Inger Bladt

Kirkekørsel                                                              Hans Kirkegaard

Middag på tværs                                                      Laurits Bjerre

Kordegne + Nadveruddelere                                   Tonny Dall Sørensen

Kunst - udvalg                                                         Erik Petersen

Medie - udvalg                                                        Tonny D. S.

Menighedsråd                                                         Rasmus Hejsel

Minikonfirmander                                                    Vibeke Hansen Vibe

P plads – udvalg                                                     Rasmus Hejsel

Nadveruddeling                                                      Tonny Dall Sørensen

Sang- og forbønsmesse - udvalg                            Erik Holmgaard

Sangere ved gudstjeneste for udviklingshæmmede        Bent Juhl

Sangere ved kirkelige handlinger                           Janne Roager

Sangere ved tyske gudstjenester                           Janne Roager

Spaghettigudstjeneste - madlavere                         Vibeke Hansen Vibe

Sogneindsamlingen (Folkekirkens Nødhjælp)        Tonny Dall Sørensen

Hakkeklubben (Staudebed på Damager kirkegård)         Helga Dall

Sygruppe – ad hoc projekter                                 Vibeke Hansen Vibe