"Musik og Leg" - legestue for 1-5 årige

Hver onsdag formiddag mødes vi i kirken kl. 9.30, hvor vi synger, leger sanglege, bruger kroppen, og hører bibelfortælling. Elementer fra Babysalmesang er videreført og tilpasset de 1-5 årige.

Ca. kl. 10 går vi i Sognehuset og spiser boller sammen. Bagefter er der tid til fri leg og samvær.
Ca. kl. 11.30 er der fælles oprydning, inden vi siger tak for i dag. Legestuen er gratis. Ingen tilmelding.

”Musik og Leg” er for alle:

  • Børn i alderen 1-5 år
  • Bedsteforældre som gerne vil have en stjernestund med børnebørnene.
  • Forældre m. småbørn der for tiden er ledige og ønsker et fællesskab at komme i.
  • Hjemmegående forældre på orlov, som ønsker et børne/voksenfællesskab.
  • Dagplejere (når der er plads)

For spørgsmål kontakt:
Kirke- og kulturmedarbejder Vibeke Hansen Vibe, kkm@glha.dk eller tlf. 24413809