Minikonfirmander

Alle 3. klasses elever fra Sct. Severin Skole og Haderslev Kristne Friskole tilbydes minikonfirmand forløb 12 onsdage i løbet af foråret i Gl. Haderslev Kirke. Via skoleintra el. intraforside vil forældre fra de to skoler blive informeret om tilbuddet i starten af skoleåret.

Hvad er Minikonfirmander?

Folkekirken tilbyder minikonfirmandundervisning til alle børn i hele landet (oftest i 3. klasse). 
Undervisningen er tilpasset børnenes alder og erfaringer, og lægger op til spørgsmål og undren omkring folkekirken og den kristne tro.

Tilbuddet om at blive minikonfirmand er tænkt som en hjælp til de forældre, der gerne vil, at deres barn oplæres i den kristne tro, eller i hvert fald ønsker at deres barn skal kende lidt til kirke og kristendom. Når børnene når alderen 9-10 år, dukker der ofte store spørgsmål op om ex. liv, død, Gud m.m. Disse ting kan for mange være ganske svære spørgsmål. Vi ønsker her som kirke at være et supplement til hjemmet, og tager nogle af disse store spørgsmål op.

Kirke- og kulturmedarbejder Vibeke Hansen Vibe står for undervisningen, samt ind imellem en af kirkens præster.

Det er gratis og frivilligt at deltage for alle børn i 3. klasse.

For spørgsmål kontakt Vibeke Hansen Vibe, tlf. 24413809 eller mail kkm@glha.dk

Tilmelding for Minikonfirmander